Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Siteye başvuruda bulunarak kişisel verilerin işlemmesini kabul etmiş olursunuz.
Veri işleme için detaylı bilgiyi kişisel verilerin incelenmesi ve Aydınlatma metni sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Retorik Tercüme
Retorik Tercüme
Retorik Tercüme
Retorik Tercüme
Retorik Tercüme
 
   
Retorik Tercüme Retorik Tercüme
Retorik Tercüme

Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi


Erasmus nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?

Erasmus programı LLP/ Yaşamboyu Öğrenim Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Bu programa katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan www.erasmus.kirklareli.edu.tr adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlerde yapıştırılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir.

Not ortalamamız 2.00’ın altında olursa katılamaz mıyız?

Not ortalamasına ilişkin olan standartlar Ulusal Ajans ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?

Not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir ancak not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi %45’in altına inmemektedir.

Mülakat var mıdır?

Mülakat yapılıp yapılmama durumu Ulusal Ajansın belirlemiş olduğu kriterlere bağlıdır. Şuan ki uygulamada mülakat yoktur. Genel puan hesaplaması not ortalaması dil puanının ortak hesaplanmasıyla elde edilir.

Ülkelerin gruplara ayrılması neye göre belirlenir?

Ülkelerin gruplara göre ayrılıp para miktarlarının belirlenmesi Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilir. Bu ayrım yapılırken ülkelerin hayat şartları göz önünde bulundurulur.

Hibelerimizi neye göre alacağız?

Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80’lik peşin ödemenin yapılabilmesi için baz alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

Üçüncü ödeme yapılabilir mi?

Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize ilki peşin ve en fazla %80 olmak ve ikincisi dönüşte ve %20 olmak üzere iki ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödemede yapılmaktadır.

Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?

Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerinde geçen tarihlerle alakalı bir durumdur.

Hibeler aylık mı yatacak?

Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80 yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış yada azalma olabilir.

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Learning Agreement (LA) öğretim anlaşmasını neden üç tane yapıyoruz?

LA, öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Kırklareli Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.

Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?

Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni LA’da olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?

Sağlık poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evrak değildir. Sigorta yaptırılmasının amacı karşılaşılabilecek bir soruna karşı tedbir amaçlıdır. Yaptırılması Kırklareli Üniversitesi tarafından zaruri görülmemektedir ancak bazı konsolosluklar da sağlık sigortası isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.

Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başaklığı (Ulusal Ajans)’ndan Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılır.

Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?

Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna süre göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır.

Neden hibe anlaşmasının üzerindeki tarihler ay ve hafta olarak yazılıyor?

Hibe anlaşmasının üzerindeki süre ay ve hafta olarak yazılmak zorundadır zira hibe miktarı ay ve hafta bazında hesaplanır.

Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?

Yurtdışında eğitim görecek olduğuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır.

Hibeler ne zaman yatar?

Hibeler, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra en kısa süre içerisinde ilgili öğrencinin € hesabına yatar.

Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?

Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Gittiğimiz üniversitede dil kursu ve bunun hibesini alabilir miyiz?

Batı Avrupa ülkeleri hariç (Fransa,Almanya.İspanya,İtalya,vb….) diğer ülkelerin dillerinden hibe alınarak faydalanılabilinir.(Hangi ülkelerin kapsam içerisinde olduğunu görebilmek için erasmus uygulama el kitabına bakılmalıdır)

Hangi üniversitelere gidebilirim?

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır.Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildikten ve online başvuru yapıldığı sırada görülmektedir.

İntibak formunu nasıl dolduracağım?

İntibak formu Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir.

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir ve yahut karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir.

Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) belgemi karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?

Öğrenim Anlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreementin faxı istenebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.

Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimimi devam edeceğim harcı hangi üniversiteye yatıracağım?

Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır.

Yurt dışına çıkmadan Kırklareli Üniversite’sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?

Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz.

Öğrenci beyannamesi nedir? Şehir dışındayım almasam olur mu?

Erasmus öğrenci beyannamesi ‘’Erasmus öğrencisi ‘’statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir.Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı,yine erasmus öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri görebilmeniz için  Erasmus öğrenci beyannamesi her ne koşulda olunursa olsun  alınmalıdır.

Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus programından yararlanabilir mi?

Öğrenci üniversiteye başladığı yılın 1. dönemi değil 2. dönemin sonunda Erasmus programına başvurabilir.

Ön lisans öğrencileri değişim yapılabilir mi?

Evet yapabilir.

Yüksek lisans için Erasmus’tan faydalanan bir öğrenci doktara içinde başvuru yapabilir mi?

Erasmus programından öğrenci statüsünde 1 kereden fazla yararlanılamamaktadır.

Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodları nereden bulabiliriz?

Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodlar Erasmus uygulama el kitabı incelenerek bulunulabilir.

Öğrenimimi yurt dışında tamamladım %20’lik hibe/kalan hibeyi almak için ne yapmalıyım?

%20’lik hibenin ya da kalan hibenin alınabilmesi için teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar karşı üniversiteden alınması gereken Transkript. (Not Döküm Belgesi) Kalınan süreyi kesin olarak belirten teyit belgesi(confirmation sheet),Erasmus uygulama el kitabından bulunulabilecek ve öğrencilerin memnuniyetini ya da şikayetlerini açıkça belirtebilmelerine yardımcı olabilecek öğrenci faaliyet raporu formu ve pasaport giriş-çıkışın gösterildiği fotokopidir. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri yatırılmaktadır.

 

Dönüşte alacağım %20’lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.

İki dönemliğine gittim bir dönem kaldım ne yapmalıyım?

Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten teyit belgesine (confirmation sheet)  ve pasaport giriş-çıkışı tarihlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın uygunluğuna göre öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini verilen hesap numarasına yatırmaktadır.

Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır. Her ne koşul olursa olsun Erasmus hibesini alıp yurtdışına çıkan bir öğrenci, kesinlikle ikinci kez Erasmus öğrencisi olamaz.

Ders intibaklarındaki ECTS kredileri neye göre düzenleniyor?

ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar dönemi için de uzatabilir mi?

Erasmus Programına katılan öğrenci kendi okulunun hibe durumuna göre; üniversitesinden hibe yeterliliğinin teyidini almalıdır. Akabinde Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde L. A. ve intibak işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden uzatma aldığına dair kabul mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine öğrenci L.A, intibak formu, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir

Kabul Belgemin ve Hibe Sözleşmemin tek dönemlik olması ve Öğrenim Anlaşmamın İki Dönemlik olması halinde İkinci dönem için de Erasmus Öğrencisi sayılır mıyım?

Öncelikli olarak Hibe Sözleşmen tek dönemlik imzalandığı ve Kabul Belgen tek dönemlik olduğu için Öğrenim Anlaşmanın tek dönemlik olması gereklidir. Öğrencinin tek dönemde alması gerekli İki dönemlik Öğrenim Anlaşmasında yer alan ECTS sorumluluğu doğmaktadır. Bu nedenle öğrencinin İki dönemlik Öğrenim Anlaşmasını ekle-sil formu ile tek dönemlik olarak yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Ya da tek dönemde iki dönem boyunca alınması  gereken kredileri alma zorunluluğu doğmaktadır.

 

Retorik tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Çevirisi için sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.

 

Dünyanın her yerinden internet aracılığıyla ulaşabileceğiniz gibi, Mecidiyeköy tercüme büromuz ve Kadıköy tercüme büromuzla sizlere hizmet vermekteyiz.

 

Tercüme fiyatları ve teslim süresi için proje koordinatörü arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

 • İngilizce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Almanca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Arapça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • İspanyolca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Fransızca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • İtalyanca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Rusça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Portekizce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Karadağca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Çince Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Bulgarca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Çekçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Ukraynaca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Japonca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Korece Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Azerice Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Yunanca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Farsça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Felemenkçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Makendonca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Romence Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Kazakça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Danca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Sırpça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Kürtçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Türkmence Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Boşnakça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Gürcüce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Moldovaca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Norveçce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Estonyaca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Ermenice Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Macarca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Katalanca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Latince Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • İsveççe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Fince Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Slovence Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Filipince Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Hırvatça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Belarusça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Laoca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • İbranice Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • İzlandaca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Rumca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Arnavutça Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Maltaca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Hintçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Endonezce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Litvanca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Lehçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Letonca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Özbekçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Vietnamca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Tacikçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Kırgızca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Tayca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Moğolca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Galce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Urduca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Burmaca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Tatarca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Khmerce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Bengalce Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Tibetçe Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
 • Afganca Türkçe Erasmus Kabul Belgesi (Mektubu) Tercümesi
Tercüme İstanbul, Retorik İstanbul, Retorik Tercüme
  Copyright © 2014 Retorik Tercüme Kişisel Verilerin Korunması IP'niz: 44.213.60.33    

tercüme bürosu, tercüme, tercüme bürosu istanbul tercüme, mecidiyeköy tercüme, çanakkale tercüme, şişli tercüme, ankara tercüme bürosu, kızılay tercüme, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme,tercüme büroları, tercüman, çevirmen, çeviri, kadıkoy tercüme bürosu, kadıkoy tercüme, kadıkoy çeviri

tercüme bürosu, tercüme, tercüme bürosu istanbul tercüme, mecidiyeköy tercüme, çanakkale tercüme, şişli tercüme, ankara tercüme bürosu, kızılay tercüme, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme,tercüme büroları, tercüman, çevirmen, çeviri, kadıkoy tercüme bürosu, kadıkoy tercüme, kadıkoy çeviri

tercüme bürosu, tercüme, tercüme bürosu istanbul tercüme, mecidiyeköy tercüme, çanakkale tercüme, şişli tercüme, ankara tercüme bürosu, kızılay tercüme, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme,tercüme büroları, tercüman, çevirmen, çeviri, kadıkoy tercüme bürosu, kadıkoy tercüme, kadıkoy çeviri

tercüme bürosu, tercüme, tercüme bürosu istanbul tercüme, mecidiyeköy tercüme, çanakkale tercüme, şişli tercüme, ankara tercüme bürosu, kızılay tercüme, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme,tercüme büroları, tercüman, çevirmen, çeviri, kadıkoy tercüme bürosu, kadıkoy tercüme, kadıkoy çeviri

tercüme bürosu, tercüme, tercüme bürosu istanbul tercüme, mecidiyeköy tercüme, çanakkale tercüme, şişli tercüme, ankara tercüme bürosu, kızılay tercüme, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme,tercüme büroları, tercüman, çevirmen, çeviri, kadıkoy tercüme bürosu, kadıkoy tercüme, kadıkoy çeviri